Redovna i izborna skupština udruge CISEx - 20. ožujka 2020.
piše Ena Oršić - 28.02.2020.
Redovna i izborna skupština udruge CISEx održat će se u prostorijama puba Pivana na adresi Ilica 222, Zagreb dana 20. ožujka 2020. godine s početkom u 17:30 sati.

Dragi članovi,

pozivamo vas na redovnu i izbornu skupštinu udruge CISEx koja će se održati u prostorijama puba Pivana na adresi Ilica 222, Zagreb dana 20. ožujka 2020. godine s početkom u 17:30 sati.

U nastavku donosimo predloženi dnevni red:

1. Usvajanje izvješća o radu u 2019. godini

2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća

3. Predstavljanje i usvajanje plana rada za 2020. godinu

4. Izbor novih članova u tijela upravljanja udruge CISEx

 

Napominjemo kako Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine udruge (čl. 24. st. 1. Statuta) te da se početak sjednice odgađa za 30 minuta, ako u zakazano vrijeme početka sjednice nije prisutan potreban broj članova. Nakon proteka tog vremena, Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutna najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja članova Skupštine (čl. 24. st. 2. Statuta).

Stoga je iznimno bitno da one osobe ovlaštene za zastupanje koje ne mogu doći osobno na Skupštinu opunomoće drugu osobu za glasanje. Obrazac punomoći nalazi se na sljedećem linku.

Napominjemo i kako pravo glasa na Skupštini ima samo punopravni član odnosno onaj o čijem je primanju u članstvo donesena odluka Upravnog odbora te onaj koji je uplatio cjelokupni iznos godišnje članarine (čl. 11. st. 4. Statuta). Molimo članove koji nisu uplatili godišnju članarinu, a žele sudjelovati na redovnoj skupštini, da to učine do 16. ožujka 2020. 

Detaljnija objašnjenja pojedinih točaka dnevnog reda nalaze se u privitku na kraju teksta.

Svoje sudjelovanje na redovitoj Skupštini potrebno je prijaviti putem sustava Entrio.

 

***

 

Točke dnevnog reda:

 

1. Izvješće o radu u 2019. godini

Networking i edukacije

U 2019. godini održano je ukupno četiri CISEx Fridaya, od čega su dva održana u Zagrebu, jedan u Osijeku i jedan u Vodnjanu te smo obradili teme bitne za članove:

 • Osiguranje izvoznih poslova - kako osigurati izvozni posao, provjeriti kupca, smanjiti rizik naplate
 • Promoviranje kulture izvrsnosti, znanja i suradnje (Infobip)
 • It takes a village to grow internationally (CEED)
 • Iskustva razvoja poslovanja u SAD-u
 • Digitalne stvarnosti
 • Važnosti generičkih kompetencija mladih informatičara
 • 5G Myths & Facts
 • Zašto mi kao polazište za IT industriju – predstavnici institucija osječkog Sveučilišta J.J. Strossmayer

Održali smo edukaciju „Problematika „zapošljavanja/angažiranja paušalaca“, studentskog rada i mogućnosti poreznih olakšica“.

 

Inicijative prema vlastima

Udruga je nastavila sa inicijativama prema vlastima kroz dopise i sastanke. 

Revitalizirana je državna potpora za istraživačko-razvojne projekte na čemu je Upravni odbor radio četiri godine.

Predstavnici CISEx-a su ušli u sva Tematska inovacijska vijeća te u skupinu za izradu Nacionalne industrijske strategije - novo vertikalno prioritetno područje „Digitalno društvo”.

Uvedeni su neoporezivi perkovi za zaposlenike i ukinuta je turistička članarina za IT.

 

Suradnja s Večernjim listom

Udruga je nastavila suradnju s Večernjim listom na prilogu SMART o ICT-ju treću godinu za redom. Članovi su svojim svojim sudjelovanjem potpomogli pokretanju ovog priloga, a CISEx je u svakom broju dobio dvije strane koje smo iskoristili za obradu aktualnih tema (trendovi i budućnost mobilnih, blockchain, primjena umjetne inteligencije u poslovanju, kibernetične prijetnje, digitalna tranformacija, kako procese učiniti agilnima) te za promoviranje članova, njihovih rješenja, novosti u poslovanju i za najave događanja u njihovoj organizaciji.

 

Ostalo

Nastavljena je višegodišnja suradnja s Tehničkim veleučilištem u Zagrebu (TVZ) na studentskom natjecanju TVZ MC2.

Udruga je podržala i projekt Sveučilišta u Rijeci, BootcampIT, kojem je cilj edukacija junior developera te članovima učinila dostupnim životopise polaznika.

Članovima je olakšana neposredna međusobnu komunikaciju putem internih kanala, a Udruga je promovirala uspjehe i novosti u poslovanju članova na društvenim mrežama te inrofmirala članove o aktualnim događanjima u IT-ju.

Članovi Upravnog odbora i predstavnici tvrtki-članica su u medijima zastupali interese hrvatske IT industrije progovarajući o bitnim temama za hrvatsku IT industriju poput problematike rada paušalaca, smanjenju tereta poslodavaca, uvođenje neoporezivih perkova te porezne reforme.

 

2. Financijsko izvješće za 2019. godinu

Godišnje financijsko izvješće možete preuzeti na sljedećem linku.

 

3. Predstavljanje i usvajanje plana rada za 2020. godinu

Udruga planira nastaviti održavati CISEx Fridaye i u 2020. godini te druge networking evente. 

Udruga planira organizirati radionice i edukacije vezane uz članovima zanimljive i potrebne teme.

CISEx će nastaviti s komunikacijom prema vlastima u cilju poboljšanja gospodarske klime i što boljeg pozicioniranja IT sektora u RH.

CISEx će nastaviti suradnju s Večernjim listom na prilogu SMART.

CISEx će nastaviti dobru suradnju s visokoškolskim ustanovama (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek) te će, kao i do sada, davati potporu studentskim natjecanjima (TVZ MC2, AI Battleground..).

Udruga će suorganizirati FER-ovu konferenciju o istraživanju i razvoju.

Udruga će nastaviti surađivati s partnerima i promovirati svoje članove.

Dio plana rada čine i planovi rada članova novoizabranog Upravnog odbora predstavljeni u njihovim kandidaturama.

 

4. Izborna skupština

Svaki punopravan član Udruge može se uoči izborne Skupštine kandidirati za člana Upravnog odbora ako sakupi podršku od najmanje pet punopravnih članova, te ako najkasnije 7 dana prije održavanja skupštine (do 13. ožujka 2020.) preda Tajniku Udruge zahtjev za kandidaturu koji se sastoji od:

 • životopisa,
 • liste podrške,
 • opisa dosadašnjih aktivnosti u područjima interesa Udruge,
 • plana aktivnosti za vrijeme trajanja mandata (čl. 26. st. 6. Statuta).

Svaki punopravan član Udruge može se uoči izborne skupštine kandidirati i biti kandidiran za člana Suda časti. 

 

Pravna ili fizička osoba koja se učlani nakon trenutka sazivanja skupštine (28. veljače 2020.) odnosno zaprimanja odluke za održavanje skupštine nema pravo glasa niti može biti birana u tijela upravljanja Udruge tako dugo dok se skupština ne održi.

U nastavku možete preuzeti:

Obrazac Zahtjeva za kandidaturu za Upravni odbor i

Obrazac Zahtjeva za kandidaturu za Sud časti.

Više o autoru