Poziv na redovnu skupštinu udruge - Zagreb, 15. ožujka 2019.
piše Administrator User - 18.01.2019.
party

Pozivamo sve članove na redovnu skupštinu udruge CISEx koja će se održati u prostorijama puba Pivana na adresi Ilica 222, Zagreb u petak, 15. ožujka 2018. godine s početkom u 18:00 sati.

 

Pozivamo sve članove na redovnu skupštinu udruge CISEx koja će se održati u prostorijama puba Pivana na adresi Ilica 222, Zagreb u petak, 15. ožujka 2018. godine s početkom u 18:00 sati.

 

U nastavku donosimo predloženi dnevni red:
1. Usvajanje izvješća o radu u 2018. godini
2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća
3. Predstavljanje i usvajanje plana rada za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2018. GODINI

U 2018. godini održano je ukupno pet CISEx Fridaya, od čega su dva održana u Zagrebu, dva u Splitu i jedan u Osijeku. Održali smo i B2B sastanke za članove. Predstavnici 16 tvrtki-članica imali prilike u razgovorima 1 na 1 pronaći zajednički interes i detaljnije raspraviti mogućnosti suradnje na follow up druženju.

CISEx je održao i webinar na temu GDPR-a na kojem su članovi mogli dobiti praktične savjete i odgovore na pitanja te potom na Slacku nastaviti raspravu na našem kanalu #gdpr.

Nastavili smo suradnju s Večernjim listom na prilogu o ICT-ju, SMART. U ovom prilogu CISEx ima svoj kutak u kojem su naši članovi svojim izjavama pomogli u pisanju članaka, a istovremeno dobili besplatnu vidljivost u tiskanom i web izdanju priloga. Neke od tema koje su u prošloj godini pokrivene u CISEx-ovom kutku bile su gaming, EU fondovi, poboljšanje poslovnih procesa, pametni gradovi, e-learning, povlastice rada u IT-ju i dr.

Udruga je nastavila sa inicijativama prema vlastima kroz dopise i sastanke s predstavnicima ministarstava. Neki od glavnih ovogodišnjih promjena su revitalizacija državne potpore za istraživačko razvojne projekte nakon četiri godine nemogućnosti korištenja. Poništen je IKT natječaj „najbrži prst“ te je povećana alokacija za 400% te je MRRFEU odustalo od obveznih 20% bodova na kriterij nerazvijenosti. Izmjenjen je Zakon o poticanju ulaganja u kojem je ICT iznimka te će uvjet za poreznu olakšicu biti u dugotrajnu imovinu od 50 tisuća eura u tri godine (do sada je bilo 150.000 EUR), a potrebno je zaposliti 10 novih ljudi u tom razdoblju.

Tvrtke-članice CISEx-a ušle su u Tematska inovacijska vijeća za svako prioritetno područje (za zdravlje i kvalitetu života, energiju i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hranu i bioekonomiju).

Udruga je surađivala i s obrazovnim ustanovama. Nastavljena je višegodišnja suradnja s Tehničkim veleučilištem u Zagrebu (TVZ) na studentskom natjecanju TVZ MC2. Podržali smo i program Bootcamp IT, a naši članovi su sudjelovali na Demo danu. Potpisali smo i sporazum o suradnji s udrugom Bit Alijansa iz BiH.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

Udruga je u 2018. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 115.831 kn (AOP 001) i to kako slijedi:

  • PR-RAS-NPF AOP 005 – prihodi od članarina 115.825 kn (priznate su samo naplaćene članarine)
  • PR-RAS-NPF AOP 016 – prihod od kamate 6 kn

U 2018. godini ostvareni su ukupni rashodi 50.824 kn (AOP 054). U tijeku godine ostvaren je višak prihoda od 69.848 kn, koji se se prenosi u iduća razdoblja pa ukupni preneseni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 134.855 kn.

U odnosu na prethodnu godinu, došlo je do značajnog smanjenja troškova operativnog poslovanja, primarno u dijelu vanjskih usluga za poslove koordinacije aktivnosti udruge, pri čemu se nije smanjila sama aktivnost udruge. Takvom reogranizacijom, stvorene su uštede te je krajem godine naručena nova web stranica udruge s ciljem bolje promocije naših članova.

U 2018. udruga nije imala zaposlenika.

Rashodi za materijalne troškove (AOP 067) iznose 47.416 kn (prethodna godina: 94.115 kn),  od čega naknade za obavljanje aktivnosti (AOP 083) iznose 14.702 kn, usluge telefona, poštte i prijevoza (AOP 088) 466 kn, usluge promidžbe i informiranja (AOP 090) 10.000 kn,  intelektualne o osobne usluge  (AOP 094) iznose 10.100 kn,  računalne usluge (AOP 095) 1.409 kn; reprezentacija (AOP 104) 10.739 kn, rashodi amortizacije (AOP 108) 2.061 kn.

Financijski rashodi (AOP 116) iznose 1.346 kn.

Udruga na 31.12.2018. nema potraživanja prema kupcima, osim nenaplaćenih članarina u iznosu 25.800 kn (AOP 135 i 141) koje su ujedno iskazane i na ispravku vrijednosti potraživanja. Otpisana su potraživnaja za neplaćene članarine za prethopdne godine, uključujući 2016. godinu.

Na dan 31.12.2018. stanje na žiro računu iznosi 135.705 kn. Ukupne obveze na 31.12. iznose 4.432 kn (AOP 146).

Udruga nema sudskih sporova.

PLAN RADA U 2019. GODINI

Udruga planira nastaviti održavati CISEx Fridaye i u 2019. godini u Zagrebu, Osijeku i Splitu te MeetUp u Rijeci te planira organizirati B2B sastanke za članove.

CISEx će nastaviti i s organizacijom webinara za popularizaciju IT-ja i stvaranje communityja određenih tehnologija. Osim navedenog, Udruga planira organizirati radionice i edukacije vezane uz članovima zanimljive i potrebne teme.

CISEx će nastaviti s komunikacijom prema vlastima u interesu poboljšanja gospodarske klime s naglaskom rasterećenja troškova rada i ukidanju turističke članarine za IT sektor.

Planira se nastavak suradnje s Večernjim listom na prilogu SMART u cilju promoviranja naših članova i IT sektora.

CISEx će nastaviti dobru suradnju s visokoškolskim ustanovama (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek) te će, kao i do sada, davati potporu studentskim natjecanjima.

Udruga će nastaviti informirati svoje članove o novostima u zakonodavstvu, EU fondovima, konferencijama i ponudama za surandnju.

 

***

Napominjemo kako Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine udruge (čl. 24. st. 1. Statuta) te da se početak sjednice odgađa za 30 minuta, ako u zakazano vrijeme početka sjednice nije prisutan potreban broj članova. Nakon proteka tog vremena, Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutna najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja članova Skupštine (čl. 24. st. 2. Statuta).
Stoga je iznimno bitno da one osobe ovlaštene za zastupanje koje ne mogu doći osobno na Skupštinu opunomoće drugu osobu za glasanje. Obrazac punomoći možete preuzeti ovdje 

CISEx_Punomoć za Redovnu skupštinu 15.3.2019. godine.docx 46,59 kB

Napominjemo i kako pravo glasa na Skupštini ima samo punopravni član odnosno onaj o čijem je primanju u članstvo donesena odluka Upravnog odbora te onaj koji je uplatio cjelokupni iznos godišnje članarine (čl. 11. st. 4. Statuta). Molimo članove koji nisu uplatili godišnju članarinu, a žele sudjelovati na redovnoj skupštini, da to učine do 11. ožujka 2019.

Molimo članove da svoje sudjelovanje na skupštini prijave putem sustava Entrio.

Više o autoru

This author is main author of all migrated content.