Održana je Redovna skupština udruge 2022. godine!
piše Ena Oršić - 10.03.2022.
Uzevši u obzir trenutno stanje s pandemijom, kao i rokove iz čl. 23. Statuta Udruge o sazivanju i održavanju redovne skupštine i obavještavanju članova o njezinom održavanju, Upravni odbor je na sjednici od dana 4. veljače 2022. odlučio Skupštinu održati s minimalnim brojem prisutnih u prostorijama BIRD inkubatora na adresi Petračićeva 4, Zagreb s početkom u 17:30 sati.

Dana 11. veljače 2022. članovima je dostavljena obavijest o mjestu, vremenu i načinu održavanja skupštine te dnevnim redom. Kako bi članovima bilo olakšano udaljeno glasanje, dana 23. veljače 2022. članovima je omogućeno ostvarivanje prava glasa putem sustava FairVotes te su im dostavljeni materijali s detaljnim objašnjenjima pojedinih točaka dnevnog reda.

 

Udruga je u trenutku održavanja Skupštine brojala 201 punopravna člana te je za punovažno odlučivanje bio potreban 51 član.

 

Tajnik udruge Dražen Đurinić je konstatirao da je zaprimljeno ukupno 77 glasova što je dovoljno za punovažno odlučivanje Skupštine. Skupštinom je predsjedavao Davor Runje, predsjednik Udruge.

 

U nastavku je predložen dnevni red kako slijedi:

1. Usvajanje izvješća o radu u 2021. godini

2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu

3. Usvajanje plana rada za 2022. godinu

4. Usvajanje predloženih izmjena Statuta

5. Potvrđivanje odluke Upravnog odbora o suosnivanju udruge Cro Startup Ekosustav

 

Članovi su glasali kako slijedi:

1

Utvrđuje se da je dnevni red usvojen s 76 glasova DA i jednim suzdržanim.

 

Uslijedilo je predstavljanje točaka dnevnog reda i prebrojavanje glasova za pojedinu točku dnevnog reda.

 

Ad. 1.

Predsjednik udruge je predstavio izvještaj o radu u 2021. godini.

 

Članovi su o izvještaju o radu glasali kako slijedi:

2

Utvrđuje se da je izvještaj o radu udruge CISEx u 2021. godini usvojen sa 75 glasova DA i dva suzdržana.

 

Ad. 2.

Druga točka dnevnog reda bilo je financijsko izvješće za 2021. godinu.

 

Članovi su o financijskom izvješću glasali kako slijedi:

7

 

 3

Utvrđuje se da je financijsko izvješće udruge CISEx za 2021. usvojeno sa 75 glasova DA i dva suzdržana.

 

Ad. 3.

Iduća točka dnevnog reda bilo je predstavljanje plana rada za 2022. godinu.

 

Članovi su o planu rada za 2022. godinu glasali kako slijedi:

4

Utvrđuje se da je plan rada za 2022. godinu je usvojen 70 glasova DA, 6 suzdržanih i jednim glasom NE.

 

Ad. 4.

Predsjednik udruge je obrazložio potrebu za izmjenom pojedinih odredbi Statuta i dodavanjem novih.

 

Članovi su o predloženim izmjenama Statuta glasali kako slijedi:

5

Utvrđuje se da su predložene izmjene Statuta usvojene sa 68 glasova DA, 8 suzdržanih i jednim glasom NE.

 

Ad. 5.

Predsjednik udruge je obrazložio potrebu za osnivanjem udruge CRO STARTUP EKOSUSTAV i odluku Upravnog odbora da sudjeluje u osnivanju ove udruge.

 

Članovi su o potvrđivanju odluke Upravnog odbora glasali kako slijedi:

6

Utvrđuje se da je odluka Upravnog odbora potvrđena sa 69 glasova DA, 6 suzdržanih i dva glasa NE.

Više o autoru