Održana je Izborna i Redovna Skupština Udruge
piše Maja Kojić - 08.05.2024.

Na Izbornoj skupštini u petak, 3. svibnja 2024. s početkom u 18 sati preko ZOOM platforme izabrani su članovi Upravnog odbora i Suda časti. 

Na Izbornoj skupštini u petak, 3. svibnja 2024. s početkom u 18 sati preko ZOOM platforme izabrani su članovi Upravnog odbora i Suda časti. 

Udruga je u trenutku održavanja Skupštine brojala 200 članova. S obzirom na broj prikupljenih glasova putem sustava Fair Votes i propisanu natpolovičnu većina članova za donošenje glasova (čl. 24. st. 1. Statuta), početak Skupštine je odgođen za pola sata jer je nakon toga za punovažno odlučivanje potrebna četvrtina članova (čl. 24. st. 2. Statuta).

Skupštinom predsjedava Davor Runje, trenutni predsjednik Udruge. Konstatirao je da je zaprimljeno ukupno 66 glasova što je dovoljno za punovažno odlučivanje Skupštine.

 

U nastavku je predložen dnevni red kako slijedi:

1.      Izbor članova Upravnog odbora

2.      Izbor članova Suda časti

 

 

Članovi su o dnevnom redu glasali kako slijedi:

1

Utvrđuje se da je dnevni red usvojen sa 62 glasova Da.

Uslijedilo je prebrojavanje glasova za pojedinu točku dnevnog reda.

 

Ad. 1.

Predsjednik udruge konstatirao je i da su zaprimljene pet valjanih kandidatura za članove UO pristigle do 24. travnja:

 

·        Ivan Bešlić, Sofascore

·        Antonio Perić - Mažar, Locastic

·        Frane Borozan, SysKit

·        Sven Marušić, Endava

·        Vlatko Vlahek, PROTOTYP

 

Članovi su o pojedinim kandidatima glasali kako slijedi:

2

Utvrđuje se da je kandidatura Ivana Bešlića, Sofascore prihvaćena sa 58 glasova Da, 3 suzdržana i 1 glas Ne.

3

Utvrđuje se da je kandidatura Antonia Perića - Mažara, Locastic prihvaćena sa 54 glasova Da, 7 suzdržanih i 1 glas Ne.

4

Utvrđuje se da je kandidatura Frane Borozana, SysKit, prihvaćena s 55 glas Da, 1 glasa Ne i 6 suzdržanih.

5

Utvrđuje se da je kandidatura Svena Marušića, Endava, prihvaćena sa 58 glasova Da, 3 suzdržanih i 1 glas Ne.

6

Utvrđuje se da je kandidatura Vlatka Vlaheka, PROTOTYP, prihvaćena sa 51 glasova Da, 10 sudržanih i 1 glas Ne.

 

 Ad. 2.

 

Predsjednik udruge konstatirao je i da su zaprimljene pet valjanih kandidature za članove Suda časti pristigle do 24. travnja:

·       Davor Runje, AIRT 

·       Marin Trošelj, STEMI

·       Marko Linke, Ancorit

·       Marko Strizić, Decode

·       Vjeran Bušelić, TVZ 

 

Članovi su o pojedinim kandidatima glasali kako slijedi:

7

Utvrđuje se da je kandidatura Davora Runje, Airt prihvaćena sa 54 glasova Da, 6 suzdržanih i 2 glasa Ne.

8

Utvrđuje se da je kandidatura Marina Trošelja, STEMI prihvaćena sa 54 glasa Da, 2 glasa Ne i 6 suzdržanih.

9

Utvrđuje se da je kandidatura Marka Linke, Ancorit prihvaćena sa 53 glasa Da, 6 suzdržanih i 3 glasa Ne.

10

Utvrđuje se da je kandidatura Marka Strizića, Decode prihvaćena s 52 glasa Da, 7 suzdržanih i 3 glasa Ne.

11

Utvrđuje se da je kandidatura Vjerana Bušelića, TVZ prihvaćena sa 54 glasA Da, 5 suzdržanih i 3 glasa Ne.

 

Nakon Izborne skupštine održana je i Redovna skupština Udruge.

Kako bi članovima bilo olakšano udaljeno glasanje, svim punopravnim članovima je omogućeno ostvarivanje prava glasa putem sustava FairVotes te su im dostavljeni materijali s detaljnim objašnjenjima pojedinih točaka dnevnog reda.

Skupštinom predsjedava Davor Runje, trenutni predsjednik Udruge. Konstatirao je da je zaprimljeno ukupno 86 glasova što je dovoljno za punovažno odlučivanje Skupštine.

U nastavku je predložen dnevni red kako slijedi:

1. Usvajanje izvješća o radu u 2023. godini
2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu
3. Predstavljanje i usvajanje plana rada za 2024. godinu
4. Predstavljanje izvještaja Nadzornog odbora

Članovi su glasali kako slijedi:

12

Utvrđuje se da je dnevni red usvojen s 85 glasova Da i 1 suzdržanim.

 

Uslijedilo je predstavljanje točaka dnevnog reda i prebrojavanje glasova za pojedinu točku dnevnog reda.

 

Ad. 1.

Predsjednik udruge je predstavio izvještaj o radu u 2023. godini.

Članovi su o izvještaju o radu glasali kako slijedi:

12

Utvrđuje se da je izvještaj o radu udruge CISEx u 2023. godini usvojen sa 80 glasova Da i 6 suzdržana.

 

Ad. 2.

Druga točka dnevnog reda bilo je financijsko izvješće za 2023. godinu.

Članovi su o financijskom izvješću glasali kako slijedi:

 

13

Utvrđuje se da je financijsko izvješće udruge CISEx za 2023. usvojeno sa 80 glasova Da i 6 suzdržana.

 

Ad. 3.

Iduća točka dnevnog reda bilo je predstavljanje plana rada za 2024. godinu.

Članovi su o planu rada za 2024. godinu glasali kako slijedi:

14

Utvrđuje se da je plan rada za 2024. godinu je usvojen 80 glasova Da, 5 suzdržanih i 1 glasom Ne.

 

Ad. 4.

Predstavljanje izvještaja Nadzornog odbora. O ovoj točki članovi ne glasaju.

 

 

Više o autoru