Održali smo 43. CISEx Friday
piše Ena Oršić - 01.07.2020.
43. cf panelisti
U petak, 26. lipnja održali smo CISEx Friday na temu remote rada.

Na panelu su gostovali:

• Davor Čengija, CROZ - agile coach, leadership, procesi (moderator)

• Ivana Mandušić Hrupački, A1 Hrvatska - agile leadership coach

• Gorjan Agačević, Amodo - CPO

 

Teme koje smo pokrili su:

•Organizacija procesa rada u timu

• SW dev proces - komunikacija i kolaboracija izvan kolokacije timova, izvan fizičkog whiteboarda i bliskog kontakta

• Radno vrijeme i uvjeti rada

• Usklađivanje privatnog i poslovnog života

• Management remote timova

• Praćenje produktivnosti

 

Timski duh i kultura

• Izgradnja timskog duha i dugotrajno ostvarenje timske kohezije. Okupljanja svih članova u nekom ritmu?

• Komunikacija vizije i alignment svih timova/pojedinaca u firmi

• Onboarding proces novih članova tima

• Detekcija nezadovoljnih članova tima i opasnosti odlaska iz firme

 

Više o autoru