[GDi] Uspješna provedba razvojno – istraživačkog projekta „Razvoj IT platforme za upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš - GDi Ensemble FloodSmart“
piše Ena Oršić - 29.05.2020.
gdi ensemble
GDi je uspješno završio provedbu razvojno-istraživačkog projekta „Razvoj IT platforme za upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš - GDi Ensemble FloodSmart“.

GDi je svoje dugogodišnje iskustvo u radu sa korisnicima na zaštiti od štetnog djelovanja poplava u Hrvatskoj i regiji pretočila u projekt razvoja i istraživanja uspostave IT platforme za upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš pod nazivom GDi Ensemble FloodSmart.

 

U sklopu projekta provedeno je istraživanje kako najbolje integrirati hidrogeološke značajke poplavnih područja i stanje podzemnih voda u modele opasnosti od poplave na čemu je u sklopu projekta radio partner Hrvatski Geološki Institut (HGI).

 

GDi Ensemble FloodSmart u potpunosti poštuje odredbe EU direktive o poplavama (2007/60 / EC) te obuhvaća i objedinjuje predviđanje poplava i mjere za zaštitu prije, tijekom i nakon poplava s lako razumljivim informacijama za donositelje odluka te javnost.

 

GDi Ensemble FloodSmart predstavlja inovaciju na globalnom nivou s obzirom da odgovara na svakodnevnu potrebu za integriranim sustavima u sektoru održivog okoliša i sigurnosti koji se odnose na predikciju, prevenciju, detekciju i ublažavanje posljedica koje donosi poplava, i to temeljem sljedećih funkcionalnosti GDi FloodSmart platforme:

 • omogućena integracija najrazličitijih vrsta senzora (mjerni uređaji, građani koji koriste društvene medije)
 • omogućeno automatsko detektiranje senzora sa informacijama iz geografskog područja od interesa za FloodSmart čime se značajno poboljšava kvaliteta izlaznih informacija iz sustava
 • skalabilno, pouzdano i sigurno rješenje kako bi se moglo odgovoriti potrebama velikog broja korisnika u slučaju poplava
 • omogućeno korištenje iz oblaka čime se omogućava zadržavanje visokih performansi u slučaju poplava kada veliki broj korisnika treba pristup sustavu i čime se osigurava visoka pouzdanost sustava koji u trenucima poplava treba raditi bez ikakvih problema u 24/7 načinu rada
 • korištenje modernih IT rješenja za sigurno upravljanje pristupu sustava za velik broj korisnika osigurava da osjetljive informacije u sustavu budu distribuirane isključivo onim korisnicima koji imaju odgovarajuća ovlaštenja.

 

Koristi koje GDi Ensemble FloodSmart donosi su višestruke:

 • Integracija svih informacija potrebnih za kvalitetnije i brže odluke na jednom mjestu
 • Podignuta situacijska svjesnost u realnom vremenu
 • Dvosmjerna komunikacija sa javnosti
 • Jednostavnost korištenja
 • Učinkovito korištenje resursa u borbi protiv poplava
 • Organizacijsko učenje - mogućnost analize aktivnosti nakon događaja zbog poboljšanja učinkovitosti na organizacijskom nivou.

 

Projekt je realiziran dodjelom bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj sa ukupnom vrijednosti projekta 9.351.595,57 kn dok je iznos bespovratnih sredstava 4.660.209,82 kn.

 

Provedba projekta je trajala 32 mjeseca, od 1.10.2017. do 31.05.2020.

eu

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za Regionalni razvoj.

Više o autoru