Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte - dočekali smo ju!
piše Ena Oršić - 29.01.2019.
Sa zadovoljstvom javljamo da je u NN 9/2019 objavljen i Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, te su sada ispunjeni svi preduvjeti za početak prijava projekata. Stupa na snagu u utorak 05.02. (8 dana od objave u NN).

Podsjetimo: imali smo sličnu mjeru do 31.12.2014. kad je ukinuta zbog potrebne prilagodbe s EU. Evo, nakon pune 4 godine i beskrajno puno požurivanja s naše strane, napokon je tu. Riječ je o fiskalnoj olakšici koja umanjuje osnovicu poreza na dobit ili dohodak za sve troškove odobrenog RD projekta. Ovakvu mjeru ili sličnu ima većina zemalja.

Još jedna kvačica na našem popisu!

Zahvaljujemo MINGO-u što je ovu mjeru preuzeo na sebe te je realizirao (prije je bilo u domeni MZOS-a kojem nije baš bila pretjerano bitna, zato se i čekalo ovako dugo).

 

https://www.mingo.hr/page/objavljen-pravilnik-o-drzavnoj-potpori-za-istrazivacko-razvojne-projekte?fbclid=IwAR1rcBoXh2teXp5a9rtEKOZ1jLradBReJNolmNTUQUgnJmqcbL04U76iMlc

Više o autoru