CISEx U BROJKAMA: analiza poslovanja za 2020.godinu
piše Ena Oršić - 09.08.2021.
Rast poslovanja usprkos pandemiji, rezultati za 2020.godinu premašili očekivanja i postavili poneki rekord! Ukupni prihodi naših članica (bez povezanih društava) prelaze 5,6 milijardi kuna, dok prihodi iz inozemstva dostižu 2,8 milijardi kuna u 2020. Rast prihoda iz inozemstva je 30% u odnosu na 2019. godinu. Posebno veseli činjenica da je udio izvoza u prihodu od prodaje po prvi puta veći od prihoda na domaćem tržištu i iznosi 53% prihoda od prodaje. Prosječni udio izvoza u prihodu IT industrije u Hrvatskoj iznosi 38%.

CISEx tradicionalno radi godišnje analize poslovnih rezultata naših tvrtki članica. Pri analizi koristimo podatke koji su u tom trenutku javno dostupni u bazi FINAe (info.BIZ), za trenutne članove udruge. Obzirom da se struktura članstva svake godine mijenja (u pravilu nam raste broj članova), svake godine dajemo višegodišnje pokazatelje za trenutno članstvo. Na taj način imamo objektivne i usporedive pokazatelje poslovanja naših tvrtki članica.

 

Iza nas je prva COVID-19 godina koja bila je puna neizvjesnosti. U proljeće je nekako sve stalo, mnogi strani i domaći kupci su zaustavili ulaganja u IT rješenja gotovo preko noći, mnogi sektori su pretrpili drastične financijske gubitke, što se, naravno, reflektiralo i na IT sektor i narudžbe. Stoga smo lani, po prvi put, sredinom godine proveli anketu među našim članovima i pitali smo ih za procjenu prihoda, izvoza i broj zaposlenika za 2020. godinu. O metodologiji ove ankete i primjeni rezultata anketiranog uzorka od 50 tvrtki na sve CISEx članove smo već ranije pisali, a u nastavku donosimo željno očekivane rezultate.

 

CISEx u brojkama – poslovanje u 2020. ponovo obara rekorde

 

Analizirali smo financijske podatke za 2020. godinu koja je, baš kao i svaka prethodna, rekordna po apsolutnim vrijednostima prihoda, izvoza, broja zaposlenika i svih ostalih bitnih pokazatelja poslovanja. Analiza obuhvaća 267 tvrtki članica CISEx-a čiji su financijski izvještaji javno dostupni do trenutka ove analize, što znači da su ukupne brojke i nešto veće jer nam nedostaju podaci za dio članova.

 

IZVOZ ČLANICA CISEx-a RASTAO 30% (2,8 MILIJARDI KN)

 

Ukupni prihodi naših članica (bez povezanih društava) prelaze 5,6 milijardi kuna, dok prihodi iz inozemstva dostižu 2,8 milijardi kuna u 2020. Rast prihoda iz inozemstva je 30% u odnosu na 2019. godinu. Posebno veseli činjenica da je udio izvoza u prihodu od prodaje po prvi puta veći od prihoda na domaćem tržištu i iznosi 53% prihoda od prodaje. Prosječni udio izvoza u prihodu IT industrije u Hrvatskoj iznosi 38%. Istovremeno ukoliko promatramo pokazatelje svih cca 140 tisuća tvrtki u Hrvatskoj za koje su dostupni godišnji izvještaji, prosječan udio izvoza u poslovnim prihodima našeg gospodarstva iznosi, na žalost, skromnih 21%.

 

CISEx-ovci su lani otvorili 920 novih radnih mjesta te godinu završili s prosjekom od 8.196 zaposlenika, što je godišnji rast od 13%.

PIC 1
Izvor: Tajana Barančić (anketa članova); FINA

Ostvareni rezultati su bolji od očekivanih, a to dokazuje usporedba ostvarenih rezultata i onih koji su proizašli iz ankete koju smo proveli sredinom 2020.godine. U nastavku usporedba planiranog i ostvarenog za 2020:

PIC2
Izvor: Tajana Barančić (anketa članova); FINA


Možemo reći da smo izvoz pogodili u lipu, dok su ostvarena zapošljavanja i ukupni prihodi premašili planove.

 

CISEx članice su apsolutni prvaci u ulaganju u nove inovativne proizvode i usluge, a dio tog ulaganja se vidi i u 2020. u bilanci na stavci „Izdaci za razvoj“. U 2020. godini CISEx članice su evidentirale čak 722 milijuna HRK kao dugotrajnu imovinu nastalu vlastitim razvojem  (42% više nego u 2019.), što predstavlja 39% ukupnih izdataka za razvoj u cijeloj RH! Budućnost sigurno leži u razvoju, inovacijama i prodaji vlastitih rješenja na globalnom tržištu, a evidentno je da to naši članovi itekako razumiju.

 

Neto marža raste na 11% (u 2019. je bila 10%, u 2018. je iznosila 9%) kao rezultat jačanja izvoza, ali i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije. Također, djelomično je rast neto marže i rezultat snižene efektivne stope poreza na dobit kod članica CISEx-a, a koja za 2020. prosječno iznosi 10%!! U prethodnim godinama se to kretalo 13-15%, a sada je ipak značajno manja jer su članovi CISEx-a napokon počeli masovno koristiti olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja i Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte. Podsjetimo – upravo se CISEx godinama zalagao za R&D olakšice te smo uspješno ispregovarali i adekvatnije uvjete za IT za Zakon o poticanju ulaganja. Stoga nas veseli kad vidimo da naši članovi, ali i svi drugi poduzetnici, to sve više koriste.

 

Posebno treba istaknuti ovaj spektakularan rast ne samo izvoza već i neto izvoza kod CISEx članica, a koji iznosi 2 milijarde kuna (izvoz minus uvoz). Prihod po zaposleniku i dalje raste svake godine, kao i izvoz po zaposleniku koji iznosi u 2020. visokih 341 tis kn.

 

CISEx IT TVRTKE ČLANICE PONOVILE PA I PREMAŠILE POSTOTNI RAST PRIHODA, IZVOZA, DOBITI U 2020. U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE

 

Članice CISEx-a nisu samo IT tvrtke, stoga smo posebno analizirali poslovanje članica u NKD skupini J62 te smo usporedili pokazatelje s ukupnim sektorom J62.

 

CISEx danas objedinjuje 27-36% hrvatske softverske industrije po prihodima, izvozu i broju zaposlenika.

 

PIC 3
Izvor: FINA; Obrada: Tajana Barančić; Konter

 

Usporedba postotnog rasta – CISEX IT i RH IT (J62)

 

PIC5
 

 

Prihodi po zaposlenom u 2020. godini su značajno veći, kao i izvoz u strukturi prihoda, neto marža itd.  IT tvrtke članice CISEx-a uspjele su lani dostići neke od najuspješnijih godina po stopi rasta, a ne samo po apsolutnim iznosima koji ionako svake godine obaraju rekorde. Postotni rast izvoza je veći nego u 2019. (28% u odnosu na 26% u 2019.), dok se postotni rast prihoda održao otprilike na istoj razini.

 

Posebno nas veseli da su naše IT firme članice zajedno ostvarile ne samo apsolutni rast prihoda i izvoza, već su po prvi puta ostvarile veći dio prihoda od prodaje iz inozemstva (52%)

 

U 2020.godini se opet pokazalo da su IT tvrtke članice CISEx-a u prosjeku značajno uspješnije od IT sektora ukupno. U prošloj godini imali smo okvirno gotovo dvostruko veći rast prihoda i izvoza od prosjeka sektora, ostvarili rast broja zaposlenika od 10% u odnosu na prosjek sektora od 7%.

 

CISEx članice bilježe veći rast i bolje rezultate od prosjeka IT industrije u Hrvatskoj (J62). Ukupni prihod J62 rastao za 9%, dok je kod softveraša CISEx-a rastao 18%. Naše članice imaju jači postotak rasta izvoza (28%) te se dodatno izdvajaju od prosjeka naše industrije po učešću izvoza u poslovnim prihodima koji iznosi visokih 52% dok je u J62 to 38%. Također, imamo veću neto profitnu maržu od prosjeka naše branše (neto marža CISEx J62 je 14% a prosjek J62 ima neto maržu od 11%). Neto dobit po zaposleniku kod naših članica iznosi prosječno 96 tis kn godišnje, dok za čitavu skupinu J62 to iznosi 75  tis kn.

 

Općenito gledano na razini sektora, prošla 2020. je usporila rast IT-a kako smo i predviđali, ali ipak u odnosu na gospodarstvo u cijelosti, možemo zaključiti da je IT sektor opet na samom vrhu uspješnica po rastu od 9% u prihodima i 15% u izvozu. Cjelokupno hrvatsko gospodarstvo (odnosno 140 tis subjekata za koje imamo podatke) je, na žalost, u 2020. ostvarilo pad prihoda od gotovo 8% i pad izvoza od 6,7%.

 

Tko su CISEx odlikaši???

Ponosni smo na sve naše članove, a u nastavku dajemo popis 30 tvrtki članica CISEx-a koje su u prvih 30 po prihodu i izvozu (kumulativno oba kriterija zadovoljena).

 

Ovih 30 veličanstvenih ostvaruje 82% izvoza i 63% prihoda naših članica ukupno:

PIC 7
Izvor: FINA; Obrada: Tajana Barančić, Astra poslovni inženjering d.o.o.

 

PRIDRUŽITE NAM SE, POSTANITE ČLAN CISEx-a   https://www.cisex.org/

 

Piše: Tajana Barančić, Astra poslovni inženjering d.o.o.

Više o autoru