Kontakt

Hrvatski nezavisni izvoznici softvera (HNIS)

Fizičke osobe

Disclaimer:
Prema članku 12. Zakona o udrugama i članku 15. Statuta udruge CISEx, udruga je dužna voditi popis svojih članova. Primljeni članovi upisuju se u evidenciju članova koju vodi Glavni tajnik Udruge. Evidencija članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi sjedišta, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.